#

Prawo administracyjne

Radca Prawny – specjalista od prawa administracyjnego

Współpracujący z Kancelarią Radca Prawny – wybitny i doświadczony specjalista z zakresu prawa administracyjnego prowadzi dla Klientów różnego rodzaju sprawy administracyjne. Mocodawcom służymy doradztwem prawnym, sporządzaniem pism procesowych (m.in. odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków o wznowienie postępowania oraz wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego), reprezentacją przed wszelkimi organami administracji publicznej (w tym przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, wojewodą, WSA i NSA). Kancelaria Adwokacka specjalizuje się głównie w obszarach prawa administracyjnego dotyczących:
– zagospodarowania przestrzennego,
– podatków lokalowych,
– prawa budowlanego,
– gospodarki nieruchomościami (m.in. opłata adiacencka, renta planistyczna),
– pomocy społecznej,
– wydawania bądź cofania pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
– wywłaszczania nieruchomości,
– aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie.

Masz pytanie? Napisz