#

Prawo cywilne

Umowa ustala prawa i obowiązki stron

Prawidłowo skonstruowana umowa zabezpiecza prawa strony i daje możliwość właściwego dochodzenia ich na drodze sądowej. Kancelaria zajmuje się formułowaniem umów i dostosowaniem treści umowy do indywidualnej sytuacji Klienta.

Kancelaria adwokacka adw. Barbary Szubert zajmuje się również takimi dziedzinami prawa cywilnego jak prawo rzeczowe oraz prawo zobowiązań.
W zakresie prawa rzeczowego kancelaria adwokacka trudni się doradztwem prawnym, zastępstwem procesowym oraz przesądowym, sporządzeniem opinii prawnych m.in. w sprawach związanych z:
– ochroną własności,
– współwłasnością (w tym zniesieniem współwłasności),
– ochroną naruszonego posiadania,
– zasiedzeniem,
– ustanowieniem służebności (gruntowych, osobistych, przesyłu).
W zakresie prawa zobowiązań z kolei, Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z:
– prawem umów (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów np. sprzedaży, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, pożyczki i in.),
– dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
– realizacją uprawnień wynikających z naruszenia dóbr osobistych,
– niewypłacalnością dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela (tzw. skarga pauliańska),
– windykacją należność pieniężnych,
– bezpodstawnego wzbogacenia i in.

Klauzule abuzywne – ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów w sporach w zakresie klauzuli abuzywnych, w tym dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego dla kredytów hipotecznych zawartych w walutach obcych. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka koniecznie przeczytaj: Klauzule abuzywne i ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

 

Masz pytanie? Napisz