#

Prawo karne

Sprawy Karne, Posiedzenie Aresztowe, obrona w procesie karnym

Prawo Karne – Kancelaria Adwokacka zajmuje się również problematyką szeroko rozumianego prawa karnego. W ramach świadczonych usług w tym zakresie adw. Barbara Szubert podejmuje się przede wszystkim reprezentacji Klientów w procesach karnych, jako obrońca lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz subsydiarnego. Kancelaria Adwokacka zapewnia Klientom pomoc prawną w postępowaniu przed Sądami, organami Policji oraz Prokuratury w zakresie wszystkich rodzajów przestępstw. Kancelaria Adwokacka zajmuje się także pomocą prawną skazanym pozbawionym wolności np. w zakresie składania wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o odroczenie wykonania kary, o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Masz pytanie? Napisz