#

Prawo rodzinne

Rozwód i sprawy rodzinne

Rozwód, separacja, podział majątku, alimenty i inne sprawy rodzinne to jedna ze specjalizacji Kancelarii Adwokackiej.

Kancelaria Adwokacka adw. Barbary Szubert specjalizuje się m.in. w zakresie prawa rodzinnego. Ze względu na wagę tych spraw oraz wpływ ich powodzenia na życie naszych Klientów i ich rodzin, dokładamy wszelkiej staranności, aby pozytywne rozstrzygnięcie spraw rodzinnych nastąpiło na etapie przedsądowym lub w początkowym stadium postępowania przed Sądem. Kancelaria Adwokacka dzięki dbałości o szczegóły i zaangażowanie w chęć szybkiego i pozytywnego zakończenia sprawy cieszy się uznaniem Mocodawców.

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa rodzinnego Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach o:
– rozwód,
– separację,
– podział majątku wspólnego małżonków (będących konsekwencją ustania wspólności majątkowej małżeńskiej między małżonkami),
– alimenty (ich zasądzenie lub o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz obniżenie alimentów lub ich podwyższenie, w zależności od konkretnego przypadku),
– uregulowanie kontaktów stron z dziećmi, zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa,
– pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
– rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka,
– wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
– ubezwłasnowolnienie zarówno częściowe jak i całkowite,
– adopcję dziecka lub ustanowienie dla niego rodziny zastępczej i in.

Masz pytanie? Napisz