#

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Adwokata

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw uzgadniamy indywidualnie.

Adwokat Barbara Szubert indywidualnie uzgadnia wysokość swojego honorarium przy uwzględnieniu rodzaju sprawy, jej zawiłości i nakładu pracy. W zależności od wyboru Klienta Kancelaria Adwokacka stosuje następujące sposoby wynagrodzenia:
• rozliczenie godzinowe,
• rozliczenie ryczałtowe,
• rozliczenie za prowadzenie danej sprawy – jego wysokość jest zależna od wartości przedmiotu sprawy lub rodzaju sprawy

W celu ustalenia wysokości honorarium prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Mecenas – tel. 660 194 151. W większości przypadków niezbędne jest umówienie terminu porady prawnej i po okazaniu niezbędnych dokumentów oraz przedstawieniu stanu faktycznego Pani Mecenas ustala z Klientem wysokość wynagrodzenia.

Nr rachunku bankowego Kancelarii Adwokackiej Adw. Barbary Szubert:
mBank 02 1140 2017 0000 4102 1303 4359
NIP: 9721106609

Masz pytanie? Napisz