#

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Ochrona przedsiębiorców.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji to dziedzina prawa, którą zajmuje się niewiele kancelarii.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbary Szubert ma doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zapewniamy doradztwo prawne oraz reprezentację sądową i przedsądową, broniąc interesów naszych Klientów w sporach z ich konkurentami, którzy dopuszczają się nieuczciwej konkurencji m.in. poprzez:
– stosowanie wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa,
– fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
– wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
– naśladownictwo produktów,
– pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
– nieuczciwą lub zakazaną reklamę, w tym nieuczciwą reklamę porównawczą.

Masz pytanie? Napisz